Bulldog Clip

Swyddi a Gwaith Ymgynghori

Arweinydd Dysgu'r Rhwydwaith

Dyddiad cau ymgeisio        28/06/2017

Proffil y swydd

 

Gwahoddiad i Dendro - Cyfleusterau Cynadledda

Rhaid cyflwyno ymatebion tendr ar e-bost i admin@erw.org.uk erbyn 5pm ar 28/6/17 fan bellaf.

Manylion

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.