Arweinydd Prosiect Mathemateg TGAU - ERW

Dyddiad cau ymgeisio 13/10/2017

Manylion y swydd

 

Uwch Ymgynghorydd Her Rhanbarthol Cymraeg mewn Addysg - ERW

Dyddiad cau ymgeisio: 13/10/2017

Manylion y swydd

 

Arweinydd Dysgu ar gyfer y Grant Amddifadedd Disgyblion - ERW

Dyddiad cau ymgeisio: 13/10/2017

Manylion y swydd

  

Arweinydd Dysgu'r Rhwydwaith – ERW

Secondiad ar eich cyflog presennol

Dyddiad cau ymgeisio – 30/10/2017

Swydd Ddisgrifiad

Manylion y swydd

 

Arweinydd Dysgu'r Rhwydwaith ar gyfer Ysgolion Arbennig ac UCD – ERW

Dyddiad cau ymgeisio 30/10/2017

Manylion y swydd

  

Y Prosiect Ysgolion Arweiniol – Astudiaethau busnes, Astudiaethau Crefyddol, Daearyddiaeth ac Addysg Gorfforol

 Cyflwyniad

Ffurflen Gais

Dyddiad cau: Diwedd y diwrnod gwaith ddydd Gwener 13 Hydref

 

Rheolwr Rhaglen - ERW

Dyddiad cau ymgeisio20/10/2017

Manylion y swydd

 

Rheolwr AD - ERW

Dyddiad cau ymgeisio25/10/2017

Manylion y swydd 

 

Swyddi Gwag Ymgynghorydd Her

Gweler isod gyswllt â gwybodaeth am y swyddi Ymgynghorydd Her wag yn y tîm.

https://recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/main.jsf?language=cy

Ymgynghorydd Her – Swyddi Parhau a Secondiad hyd at 31ain Mawrth 2018

I wneud cais am unrhyw un o'r swyddi uchod cyflwynwch ffurflen gais ar-lein erbyn Hydref 19eg, 2017 os gwelwch yn dda.