Gwyliau yn ystod y tymor ysgol

Yng ngoleuni dyfarniad diweddar y Goruchaf Lys mewn perthynas â gwyliau yn ystod y tymor (Ynys Wyth V Platt), rydym wedi diweddaru ein dogfen ganllaw Llywodraeth Cymru 'Cwestiynau cyffredin' i egluro'r sefyllfa o ran polisi ynghylch presenoldeb a gwyliau yn ystod y tymor yng Nghymru. Mae’r ebost hwn wedi cael i’w ddanfon yn barod at y Gwasanaeth Lles Addysg ym mhob awdurdod lleol ac yr ydwyf yn danfon hyn i chi er gwybodaeth.

Gallwch weld y ddogfen yma.