Digwyddiadau ymwybyddiaeth digidol

Mewn partneriaeth â thîm Hwb a Microsoft, mae ERW yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymwybyddiaeth ym maes dysgu digidol yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf. Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i'r holl staff ddysgu mwy am yr ychwanegiadau a'r datblygiadau diweddaraf ar Hwb, gan gynnwys ‘Google for Education’.

Sioe Deithiol ‘Microsoft UK Education’ 

Mae hwn yn gyfle perffaith i weld yn uniongyrchol sut y gall technolegau Microsoft wella'r addysgu a'r dysgu. 

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dolen i fwcio lle

Dydd Mercher, Mehefin 13eg

16:00 – 19:00

Ysgol Gynradd Gymunedol San Tomos , Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/microsoft-uk-education-roadshow-tickets-46355054215

Dydd Iau, Mehefin 14eg

16:00 – 19:00

Ysgol Henry Richard, Ceredigion

https://www.eventbrite.co.uk/e/microsoft-uk-education-roadshow-tickets-46354904768

Dydd Gwener, Mehefin 22ain

16:00 – 19:00

Ysgol Uwchradd Llanidloes, Powys

https://www.eventbrite.co.uk/e/microsoft-uk-education-roadshow-tickets-46354967957

Mi fydd digwyddiad Microsoft yn rhedeg yn Castell Nedd Port Talbot, Sir Benfro a Sir Gâr yn Tymor yr Hydref.

 

Digwyddiad Cwrdd Digi Google

Dyma gyfle gwych i'r holl staff gael y cyfle i ddysgu mwy am ddiweddaraf ‘Google for Education’ ar Hwb.

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dolen i fwcio lle

Dydd Llun, Mehefin 25ain

15:45 – 17:45

Ysgol T Llew Jones, Ceredigion

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46411294431

 

Dydd Mawrth, Mehefin 26ain

15:45 – 17:45

Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast, Sir Benfro

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46800141483

Dydd Iau, Mehefin 28ain

15:45 – 17:45

Ysgol Gynradd Gymunedol Sea View, Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46411483998

 

Dydd Llun, Gorffennaf 2ail

9:30 – 12:30

Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elisabeth, Sir Gâr

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46355117404

 

Dydd Iau, Gorffennaf 5ed

15:45 – 17:45

Ysgol Uwchradd Crickhowell, Powys

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46411114894