Bulldog Clip

Dysgu Proffesiynol

Mae ERW yn ymrwymedig i ddatblygu rhaglenni rhanbarthol ar gyfer Dysgu Proffesiynol i athrawon, arweinwyr ysgolion a staff cysylltiedig sydd ar bob cam o’u datblygiad gyrfa.

Bydd hyn yn ategu ac yn cefnogi’r Fargen Newydd sydd wedi’i hyrwyddo gan Lywodraeth Cymru fel strategaeth ganolog i gyflawni’r ymrwymiadau a wnaed yn y ddogfen Cymwys am Oes a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Am ragor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru, ewch i wefan Dysgu Cymru.

Bydd manylion cyfleoedd Dysgu Proffesiynol ar gael ac yn cael eu diweddaru yn adran hon y wefan.

 

 

 

Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol

RLP workforce analysis


Mae ERW ac y cyd ag Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol wedi cynnal astudiaeth ymchwil gyda golwg ar ddarparu data a gwybodaeth i ategu cynllunio'r gweithlu mewn perthynas â gweithluoedd ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig y rhanbarth.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.