Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd Sir Caerfyrddin a Sir Benfro

Dechrau: 20 Mehefin 2017 9.30

Beni: 20 Mehefin 2017 16.00

Canolfan Hyfforddi Griffith Jones San Cler

Diwrnod Cyflwyno

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.