Bulldog Clip

Digwyddiadau a Chalendr

Mehefin

MEH 05 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 06 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 06 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 06 2017

Cyfnod Sylfaen

MEH 07 2017

Grŵp Lleiafrifoedd Ethnig

MEH 07 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 08 2017

Dysgu Digidol

MEH 12 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 12 2017

Asesiadau Athrawon

MEH 13 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 13 2017

Anghenion Dysgu Ychwanegol

MEH 13 2017

Penaethiaid Ysgolion Arbennig

MEH 14 2017

Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

MEH 14 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 14 2017

Presenoldeb

MEH 15 2017

Llythrennedd a Rhifedd

MEH 16 2017

Y Gymraeg mewn Addysg

MEH 19 2017

Bwrdd Blaenoriaethau Cymorth ar gyfer Dysgu

MEH 20 2017

Bwrdd Blaenoriaethau Arwain Dysgu

MEH 20 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd Sir Caerfyrddin a Sir Benfro

MEH 20 2017

Cyfarfod 14-19

MEH 21 2017

Hyfforddiant ar gyfer Darpar Arweinwyr/Arweinwyr Canol Newydd

MEH 22 2017

Bwrdd Cynrychiolwyr y Penaethiaid

MEH 30 2017

Y Bwrdd Gweithredol

Gorffennaf

GOR 10 2017

Bwrdd Blaenoriaethau Dysgu ac Addysgu

GOR 17 2017

Cydbwyllgor

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.