Bulldog Clip

Cynlluniau Busnes a Strategaethau

Mae cynlluniau a strategaethau ERW yn amlinellu'r modd y byddwn yn cyflawni ein gwaith ac yn gweithredu strategaeth ERWLocal Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.