Bulldog Clip

Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae gan yr olwyn Anghenion Dysgu Ychwanegol 3 is-olwynion:- 

- Ffocws Disgybl

- Meysydd Allweddol

- Offer Cynllunio a Darparu

 

Mae pob olwyn wedi cael ei rhanedig fewn i 4 adran:- 

- Iechyd a Lles

- Sgiliau Addysg 

- Cartref ac Annibyniaeth

- Perthynas Gymdeithasol a Chymunedol  

 

I weld yr olwynion cliciwch yma

 

ALN Wheel Photo

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.