Bulldog Clip

Arweinyddiaeth Ysgol

Nod yr adran hon o'r wefan yw cefnogi arweinwyr ysgolion. Gallwch gael gafael ar adnoddau a'r wybodaeth ddiweddaraf. Weithiau, bydd ERW yn rhannu templedi neu adnoddau safonol i'w defnyddio mewn ysgolion. Gallwch ddewis defnyddio'r rhain neu eu haddasu i ddiwallu anghenion eich ysgol.

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.