• Uwch reolwyr
 • Arwain dysgu
 • Dysgu ac Addysgu
 • Cymorth i ddysgu
 • Gwella ysgolion
 • Effeithiolrwydd sefydliadol
 • Betsan O'Connor

  Betsan O'Connor

  Rheolwr Gyfarwyddwr
 • Alan Edwards

  Alan Edwards

  Pennaeth Addysgu a Dysgu
 • Aneirin Thomas

  Aneirin Thomas

  Pennaeth Cymorth a Pherfformiad
 • Yan James

  Yan James

  Pennaeth Arweinyddiaeth