DIWEDDARIAD: Rhwydweithiau Addysgu a Dysgu

Model darparu ac ariannu i gryfhau’r gefnogaeth i wella Addysgu a Dysgu, ac i weithredu Dyfodol Llwyddiannus a’r safonau newydd i athrawon. 

Cliciwch ar y linc isod i ddarllen mwy:

Pecyn briffio Penaethiaid

Dyraniad y rhwydweithiau

Proffil y swydd

Am ragor o fanylion, cysylltwch â

alan.edwards@erw.org.uk

 

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.